Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
(“Sözleşme”)
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu Sözleşme; Satıcı
Unvan : GERZONE TEKSTIL URUNLERI IMALAT SANAYI IC VE DIS
TICARET LIMITED SIRKET (kısaca “Satıcı" olarak anılacaktır.)
Mersis No : 0394118765700001
Tebligat Adresi : CINARLI MAH. 1572 SK. NO: 33 KONAK/ IZMIR
E-posta : [email protected]
Telefon : 0232 520 64 50
Faks :
İle Müşteri
Ad Soyad/Unvan : ......... (kısaca “Müşteri" olarak anılacaktır.)
Tebligat Adresi : .........
E-posta : .........
Telefon : .........
Faks : .........
arasında internet ortamı üzerinden bildirilen icap ve kabul üzerine ......... tarihinde akdedilmiştir.
(İşbu Sözleşme’de Satıcı ve Müşteri her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak
adlandırılacaktır.)
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Satıcı’ya ait http://www.gerzone.com web sitesinden
(“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine
Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır. 

?
3. SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT
İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler’in cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi
ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:
Ürün Adı Adet Fiyatı
(KDV dahil)
Ara toplam
......... ......... ......... .........TL
......... ......... ......... .........TL
......... ......... ......... .........TL
Sipariş işlem ve gönderim ücretleri .........TL
Promosyon / İndirim .........TL
Toplam (KDV dahil) .........TL
Ödeme şekli .........
Teslimat adresi .........
Teslim edilecek kişi .........
Fatura adresi .........
4. TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı,
ödeme şekli, teslimi, teslimat ve masrafları, cayma hakkı ve kullanımının Müşteri tarafından
karşılanacağı, Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme
formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli
onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat
koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’in siparişin verdiğini işbu
Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Ürün veya Ürünler’in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin Satıcı’nın hesabına
geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde Ürün
veya Ürünler’i Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
4.4. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumlu
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. Satıcı, kendisi belirleyerek Site’de ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat
ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını
beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ ya aittir.
4.6. Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslimat sırasında ancak teslim almadan önce
muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri
kargo şirketinden teslim almayacaktır.
4.7. Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve
sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya
Ürünler’in özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir.
4.8. Taraflar, Ürün veya Ürünler’in tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünler’in bedelini Satıcı’
ya ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün
içinde Satıcı’ ya göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin
Müşteri’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9. Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal
edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş
kabul edilir.
4.10. Taraflar, Ürün veya Ürünler’in Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması
durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı’nın sorumlu
olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11. Satıcı, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye
eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. Satıcı Ürün veya Ürünler’in ifasının
imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir.
4.12. Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler’i Müşteri’ye teslimi aşamasında
karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri'nin işbu
Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.13. Satıcı, sipariş konusu Ürün ve Ürünler’in Müşteri’ye tesliminin imkansızlaşması halinde
Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir
ürün tedarik edebilir.
4.14. Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i süresi içinde teslim
edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal
edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
4.15. Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’de
belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka
arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka
ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği
hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
4.16. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal
edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden
sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu
hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.
4.17 Müşteri, Satıcı tarafından İnternet üzerinden yapılan kampanyalı satışlarda kampanyaya
konu ürünü/ürünleri satın almadan önce kampanya şartlarının Satıcı’nın internet sitesi üzerinden
kendisine bildirildiğini, işbu bildirimi okumaması sebebiyle oluşabilecek sorunlardan Satıcı’nın
sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.18 Satıcı’nın internet üzerinden yaptığı kampanyalı satışlarda, internet sisteminde
yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle, tek üründe uygulanan indirimin birden çok ürüne
uygulanması, hatalı fiyat gösterimi yaşanması vb. Satıcı’nın sorumlu tutulamayacağı teknik sorun
ortaya çıkması halinde Satıcı, işbu teknik problem sebebiyle hatalı fiyatlandırma üzerinden
yapılmış satışı iptal etme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmenin 4.17 maddesinde belirtildiği üzere
kampanyalı satış şartları kendisine bildirilmiş Müşteri, internet sitesinde yaşanan teknik sorunlar
nedeniyle hatalı fiyatlandırma üzerinden verdiği siparişi Satıcı’nın iptal edilme hakkı bulunduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. CAYMA HAKKI
5.1. Müşteri, Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine tesliminden
itibaren 14 (On Dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına
sahiptir.
5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (On Dört) günlük süre içinde Satıcı' ya faks, telefon veya
e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in işbu
Sözleşme’nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa
arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:
i. Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler’in
faturası, (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun
düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
ii. İade formu,
iii. Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları
ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ ya teslim edilmesi gerekmektedir.
5.3. Madde 5.2’de sayılanların Satıcı’ ya ulaşmasının ardından iade Ürün veya Ürünler’in bedeli
Müşteri'ye iade edilir.
5.4. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri’ye gönderim
de dahil tüm kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.
5.5. Ürün veya Ürünler Satıcı’ ya iade edilirken, teslim sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan
orijinal faturanın da Satıcı’ ya iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın Ürün veya Ürünler ile
birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünler’in gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde Satıcı’
ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde
karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir.
5.6. İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından
imzalanacaktır.
6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Cayma hakkı; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve
kullanılmış olan ; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde, kullanılamaz.
Ayrıca, kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan, Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca
üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma
hakkı kullanılamaz.
7. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen
değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri
yetkilidir.
8. BİLDİRİMLER
Bu Sözleşme’ye göre yapılacak tüm bildirim, ihbar ve tebligatlar e-posta, açıklamalı kargo
gönderisi, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Tarafların işbu Sözleşmenin 1.
maddesinde belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar Sözleşmede belirtilen adreslerin kanuni
tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu
adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. Satıcı tarafından yapılan
bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler yollanmasından 1 (bir) gün sonra Müşteri’ye ulaştığı
kabul edilecek ve Müşteri tarafından Satıcı’ ya gönderilecek bu Sözleşme kapsamındaki tüm
bildirimler Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.
9. SON HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme 9 (dokuz) madde ve 6 (Altı) sayfadan ibaret olup, Taraflar’ ca ......... tarihinde
akdedilmiştir. http://www.gerzone.com. web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme
formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını
okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm
sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin özel olarak
düzenlenen alt yapısı ile işbu Sözleşme’yi onaylayan Müşteri, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul
etmiş sayılır.


Satıcı                                                                                                                                  Müşteri
GERZONE TEKSTIL URUNLERI IMALAT SANAYI IC VE DIS
TICARET LIMITED SIRKETI                                                                     
Yükleniyor...